Från ritning till historikdata – standardiserat hela vägen

Mittsverige Vatten har tagit fram ett egenutvecklat pumpstations- och tryckstegringskoncept. Många engineeringstimmar sparas genom den standardiserade lösningen som underlättar hela vägen från ritning till historikdata.

Niklas Knutar, process- och utvecklingsansvarig för automationssidan på Mittsverige Vatten och den som har tagit fram det standardiserade konceptet, och Nicklas Kårvall, försäljningsingenjör på Siemens.

Mittsverige Vatten, driftbolaget som sköter anläggningarna och ledningsnätet för vatten och avloppsvatten i Sundsvall, Timrå och Nordanstig, tog 2007 fram en egenutvecklad el- och styrstandard för pumpstyrningarna, hela vägen från ritning till historikdata.

– Ofta vet man kanske inte riktigt vad man vill ha utan låter konsultfirman som ska utföra jobbet komma med ett förslag. Vi vet exakt hur vi vill att det ska se ut och så får konsulten rätta sig efter standarden som beskriver i detalj vad som ska användas, säger Niklas Knutar, process- och utvecklingsansvarig för automationssidan på Mittsverige Vatten och den som har gjort standardtypritningarna för skåp och HMI-bilder.

Att styrningen till de flesta av de uppemot 500 anläggningar som ingår i upptagningsområdet har strukturerats upp och ser likadan ut – med ett system och en plattform – underlättar för el- och automationsgruppen vid drift och underhåll.

– Förr såg alla skåp, styrprogram och operatörsbilder olika ut. Nu måste standardmaterialgruppen och el- och automationsgruppen tycka till innan någon förändring ska göras. Vi styr upp både vår egen personal och de konsulter vi anlitar genom att specificera hur det ska se ut.

Enhetligt

Genomtänkt och strukturerad översikt; alla HMI-bilder är enhetliga med samma färgkodningar och placering av börvärden, larmgränser, kurvor, larmlista, driftinstruktioner, diagnostik och dagboksanteckningar. Funktionsbeskrivningar finns även i systemet vilket underlättar för ny personal.

Enhetlig styrning gör att mindre förkunskap krävs, färre reservdelar behövs och att lagerhanteringskostnaden blir lägre.

– Antalet reservdelar har minskats drastiskt. Vi behöver inte lika många kort, vi behöver bara en typ av cpu och en typ av panel. Vi har kanske tio olika artiklar på lager, säger Niklas Knutar.

Byts ut

Avloppspumpstation Vränsta på Alnö i Sundsvall. Det gamla styrskåpet med Simatic S5 har ersatts med ett standardskåp med Simatic S7-1500 och Simatic ET 200SP.

Arbetet med att byta ut utrustningen i vatten- och avloppsvattenreningsverken och de många pump- och tryckstegringsstationerna sker kontinuerligt. Gamla Simatic S7-300- och S5-styrsystem och TP177-paneler migreras till Simatic S7-1500-styrsystem och Comfort Panels TP700; gamla Simatic ET 200-moduler byts till Simatic ET 200SP. Stationernas statusinställningar som pumpantal, max antal pumpar i drift och min- och maxvärden för givare behöver inte programmeras utan görs direkt i panelerna, som har samma layout och färgkodningar överallt.

– Du behöver inga programmeringskunskaper för att köra igång en station. Det är såpass uttestat och standardiserat att du i teorin kan ta med ett minneskort till en station, köra ut en ritning och börja bygga om anläggningen.

Stort intresse

Wifsta vattenverk i Timrå är en av knutpunkterna där data samlas in från ytteranläggningarna. Härifrån kommer man åt alla system och kan övervaka alla anläggningar. Avvikelser i obevakade stationer kan upptäckas tidigt. Med surfplattor och fjärruppkoppling kommer man åt anläggningarna var man än är.

Som överordnat övervakningssystem används scadasystemet Simatic WinCC. Där ligger behörigheter för vilka personer som får titta och ändra i programmet. Plattformen TIA Portal användes vid engineeringen.

– Vi använder version 13 som har fungerat jättebra. Det färdiga biblioteket är kanon, det är bara att dra in blocken. Faceplatesen är också väldigt bra. Där har de verkligen tänkt till, säger Niklas Knutar och berättar att intresset för den standardiserade lösningen har varit stort bland andra kommuner.

– Men det bästa betyget kommer från våra egna anställda. ”Det bästa som har hänt”, tycker en av våra äldre maskinister som tidigare var emot allt som hade med datorer att göra.2015-12-09 | Author: Ann-Louise Lindmark, Siemens Automationsnytt