Vatten Östersund unplugged – mobil kommunikation säkrar dataflödet

När Telia kapade kopparledningarna fick Vatten Östersund titta på andra lösningar för signalkommunikationen mellan vattenverk och tryckstegringsstationer respektive reningsverk och pumpstationer. För att säkerställa dataflödet valdes en mobil 4G-kommunikationslösning med Siemens förfinade och optimerade koncept för effektiv fjärrstyrning och -övervakning: Sinaut Pro för Telecontrol. Vatten Östersund har gått hela vägen från Simatic S5 till Industri 4.0.

I Automationsnytt nr 3 2011 skrev vi om vattenverket i Östersund, som redan 1991 köpte sitt första fjärrstyrningssystem från Siemens, Telecontrolsystemet Sinaut. Nu har Sveriges största Sinautanvändare moderniserat ytterligare och infört mobil kommunikation mellan vattenverk och tryckstegringsstationer respektive mellan reningsverk och pumpstationer.

– Vi behövde säkra kommunikationen och föredrar 4G-nätet som är stabilt och ger hög tillgänglighet framför radiokommunikation som är mer oflexibel. 4G är betydligt stabilare och snabbare än 2G och 3G. Bandbredden är mycket bättre, säger Conny Simonsson, driftingenjör på Vatten Östersund.

Förfinad Telecontrollösning optimerar kommunikation

Styrsystemet Simatic S7-300, Telecontrolsystemet Sinaut ST7 samt Scalance M för mobil nätverkskommunikation.

Sinaut är Siemens förfinade Telecontrollösning för fjärrstyrning och -övervakning som gör att kommunikationen kan optimeras. Om man tappar kontakten har man automatisk redundans. Sinaut återupptar kontakten den väg som är möjlig: systemet tittar på de stationer som har satts upp i projektet och räknar ut vilka möjliga kommunikationsvägar som finns och sköter om så att optimala kommunikationsvägar väljs. Extranoder kan sättas in som ger extravägar. Systemet adresserar upp noderna automatiskt.

Anders Lindberg, automationsingenjör på ÅF.

– Det underlättar väldigt mycket när kommunikationen ska sättas upp. Man pekar bara på målet, det vill säga anger bara slutstationen, så fixar Sinaut resten, säger Anders Lindberg, automationsingenjör på ÅF och den som gjorde systemintegrering för övergång från fast telekommunikation till mobil kommunikation med 4G-lösning för fjärrkommunikationssystemet Sinaut.

Inga data förloras

Jan Andersson, maskinmästare på Vatten Östersund, med ett styrskåp till en tryckstegringsstation till ett nybyggt bostadsområde. Styrutrustning sitter i ett skåp och startutrustning i ett annat för att förenkla utbyte eftersom det oftast inte är samma livslängd på de utrustningarna. När stationen ska idriftsättas görs allting snabbt från operatörspanelen Simatic HMI Comfort Panel.

Sinaut loggar lokalt i stationen alla händelser som är relevanta om kommunikationen ligger nere. När kontakt fås igen skickas alla relevanta data tidsstämplade.

– Vi vill inte ha någon dataförlust, säger Jan Andersson, maskinmästare på Vatten Östersund.

– Vi måste ha en driftsäker anläggning. Kunderna måste få sitt vatten och avloppet får inte brädda. Det finns inga revisionsperioder då det får stå still. Pumparna ska gå och styrsystemen byts on the fly.

Hög tillgänglighet med service på distans

Teleservice, det vill säga fjärrövervakning och -styrning, fås på köpet.

– Det är kanon att kunna göra felsökning och programändringar på distans och fjärrköra paneler utan att behöva resa ut till stationerna.

Varje station har ett eget styrsystem. Stationerna, de som är beroende av varandra, pratar med varandra och med reservoarens respektive vattenverkets styrsystem.

Betalar inte för onödig trafik

Urban Lindberg, automationsingenjör på Vatten Östersund.

Med Sinaut belastas inte nätet i onödan och kostnaden blir minimal.

– Sinaut kan tänka lite mer självt och vet när det har hänt såpass mycket att det är värt att skicka iväg data. Därför belastar det inte trafiken i onödan. Analogvärden som temperatur till exempel behöver ju inte skickas varje gång temperaturen har ökat men om den har ökat en viss storlek eller enligt en viss trend över en tid är det däremot intressant. Sinaut vet vilka data som är värda att skicka vilket gör att man inte behöver betala för värsta datamängden. Datamängden reduceras och datatrafiken blir snabbare.

Ethernetkablar drogs ut från skåpen istället för att förlänga antennkablarna.

Vi har halverat priset och dubblat datakapaciteten, säger Urban Lindberg, automationsingenjör på Vatten Östersund, och fortsätter:

– Om vi inte hade haft Sinaut hade vi haft mycket större datamängd och fått ett segare system med längre responstid. Simatic WinCC-systemet hade behövt fråga stationerna hela tiden och blivit beroende av en enda dataroamingpunkt. Nu är det istället stationerna som berättar för WinCC när det finns något nytt av värde att meddela.

– Det är ganska fantastiskt att Siemens har komponenter för hela kedjan: givare som flödesmätare och nivåmätare till exempel, elkomponenter som säkringar, kontaktorer, frekvensomriktare och dylikt, plc-utrustning, industriell kommunikationsutrustning, HMI-, scada- och DCS-system och -paneler, rapportverktyg som till exempel Data Monitor samt även central lagringsdatabas med koppling till andra databaser. Dessutom är man kompatibel mot andra fabrikat genom standardgränssnitt, säger Anders Lindberg.

Synkar ihop data från flera håll

Många kommuner är nyfikna på lösningen.

– Det är ett intressant projekt. Flödesberäkning sker zonvis. Eftersom terrängen är kuperad är det flera tryckzoner beroende på höjden. Om man vet flödet ut på olika tryckstegringsstationer och nivåförändringen i reservoaren kan man räkna ut flödet i de olika zonerna. Data skickas från stationerna till Simatic WinCC som beräknar och upptäcker om det är läckage någonstans. Annars kan det vara svårt att mäta och det skulle gå åt väldigt många flödesmätare. Nu får man en excelfil med förbrukning för varje zon, säger Conny Simonsson.

– Data Monitor, som är en option till Simatic WinCC, är ett Excelbaserat rapportverktyg som synkar ihop data från flera håll. Det här är Industri 4.0, säger Anders Lindberg.– Jag är traditionellt skeptisk till trådlös kommunikation men jag är helt såld. Det blir gränslöst. Bara man har mottagning spelar det ingen roll var man testkör. Du kan vara en meter eller 500 mil bort. Det blir otroligt mycket smidigare och sparar massor av tid. Det är roligt när nya kommunikationsprotokoll blir standarder. Det här är ett öppet system som hänger med i utvecklingen. Det blir en framtidssäker lösning som är utbytbar i oändlighet. Och att använda mobila telefonnätverk är billigare än att bygga ett industriellt WLAN-nätverk, säger Anders Lindberg.

– Visst kostar det ändå pengar men det blir bra, säger Conny Simonsson.Vad är Telecontrol?

Kommunikation med och styrning av fjärran belägna anläggningar.

Vad skiljer Telecontrol från vanlig kommunikation?

Mätvärden/larm kan lagras lokalt vid kommunikationsfel. Då kommunikationen återtas överförs lagrade värden automatiskt, det vill säga ingen dataförlust sker.

Vad är Teleservice?

I samma kommunikationsmedium som används för dataöverföring kan även systemet fjärrprogrammeras, vilket gör att omprogrammering kan ske från driftcentral eller dylikt.

Vad heter Siemens koncept?

Sinaut (Professional och Basic).

Varför ska du använda Telecontrol?

För att undvika dataförlust efter kommunikationsavbrott.

Vad vinner du?

En säker och ”självläkande” dataöverföring.

Varför ska du använda Siemens system Sinaut?

  • Sinaut är ett system framtaget för mätvärdesöverföring och styrning av anläggningar belägna geografiskt långt från exempelvis en driftcentral.

  • Olika kommunikationsmedia som exempelvis radio, fast tele, uppringd tele, GSM, GPRS, EDGE, 3G, ISDN, ADSL och Ethernet kan användas i samma anläggning.

  • Redundanta kommunikationsvägar kan konfigureras i systemet.

  • Mätvärden/larm kan lagras lokalt vid kommunikationsfel. Då kommunikationen återtas överförs lagrade värden automatiskt, det vill säga ingen dataförlust sker.

  • I samma kommunikationsmedium som används för dataöverföring kan även systemet fjärrprogrammeras. Detta medför att omprogrammering kan ske från driftcentral eller dylikt.

  • Sinaut har funnits över 30 år på marknaden – beprövat och framtidssäkert!


Lars Jonsson, promotor på Siemens, Nicklas Kårvall, försäljningsingenjör på Siemens, Anders Lindberg, automationsingenjör på ÅF, Conny Simonsson, driftingenjör på Vatten Östersund, och Urban Lindberg, automationsingenjör på Vatten Östersund.

2016-10-05 | Author: Ann-Louise Lindmark, Siemens Automationsnytt