Integrerad lösning från Siemens effektiviserar för Lämneå Bruk

Välsmort samspel mellan produkter och system effektiviserar för Lämneå Bruk. I de högautomatiserade maskinerna och produktionslinjerna för tråddragningsindustrin används färdiga helhetslösningar från Siemens med mjukvarubaserad säkerhet.

Elskåp för ett projekt till Europa med tre produktionslinjer dragmaskiner, där ståltråd ska reduceras från grov till tunn, och fyra linjer omspolningslinjer där tråden paketeras till slutkundsförpackning.

Krävande kunder uppskattas på Lämneå Bruk.

– De gör att vi utvecklar ännu bättre lösningar, säger automationschefen Magnus Hellqvist.

I Ljusfallshammar i Finspångs kommun väster om Norrköping byggs maskiner och produktionslinjer som ska processa tråd. Företagets anor går tillbaka till 1727; sedan början av 1900-talet har verksamheten varit inriktad på tråddragning. Idag exporteras 90 procent till kunder över hela världen.

– Vi bygger det kunden vill ha och omvandlar idéer till hela maskinsystemlösningar som är både användar- och underhållsvänliga.

Kunden kan själv välja färg, komponenter och såväl mekanisk som elektrisk design, ”men vi försöker standardisera och moduluppbygga så långt det går”.

Idriftsättning sköter Lämneå Bruk själva och jobbar även hårt med att ge kunderna bästa service efter leverans.

– Vi tar hand om kunden och är snabba på att supporta. Det lättaste sättet att få en ny order är att se till att den första är till belåtenhet. Bra eftermarknadssupport gör en leverans komplett, säger Magnus Hellqvist.

Snabb support via fjärruppkoppling

Funktionstestning innan leverans till kund.

Alla maskiner kan man, om kunden ger tillåtelse, koppla upp sig till via internet.

– Mjukvarumässigt kan vi göra allt som om vi satt vid maskinen eftersom vi är uppkopplade direkt till maskinens mjukvara. Våra tekniker kan utrustningens funktioner in i minsta detalj så det blir effektiv onlinesupport, säger Magnus Hellqvist.

Välsmort samspel

I maskinerna används välintegrerade helhetslösningar bestående av Siemens styr- och drivsystem med mjukvarumässiga säkerhetsfunktioner.

– Styrkan med Siemens är att det finns allt och att produkterna och systemen är gjorda för varandra och lirar ihop som de ska. Vi slipper mecka för att få ihop olika fabrikat och behöver inte tänka på kommunikationen mellan mjukvarorna. Integrationen sparar mycket tid för oss i slutändan.Lämneå Bruk använder regenerativa drifter som kan mata tillbaka energi på elnätet eller till en gemensam DC-buss.

– Det har blivit ett försäljningsargument. Du kan spara 20 procent i elkostnad och i till exempel Storbritannien kan kunden få skattereduktion om regenerativa drifter används. De är så enkla att integrera så nu använder vi regenerativa drifter till nästan allting.

Effektiva mjukvaruverktyg

Foto: Lämneå Bruk

För att konfigurera hårdvara används Siemens mjukvaruverktyg, till exempel TIA Selection Tool, som kan kopplas ihop med utvecklingsmjukvaran. Sedan våren 2017 kan man också konfigurera från TIA Selection Tool direkt in i internetbutiken Industry Mall.

– Det är jättebra. Vi vill gärna använda det senaste eftersom det oftast är förbättringar i det nya. Vi vill och kan inte vänta för länge med ny teknik. En maskin från oss ska vara en riktigt effektiv och lönsam långtidsinvestering, avslutar Magnus Hellqvist.

2017-09-28 | Author: Ann-Louise Lindmark, Siemens Automationsnytt