LKAB satsar på repetitionsutbildningar från Siemens för att hålla produktionen igång

För att snabbt kunna avhjälpa fel och hålla produktionen igång satsar LKAB på repetitionsutbildningar för sin drift- och underhållspersonal. Mindre stopptid innebär lägre stilleståndskostnad och högre produktivitet.

Hands-on-utbildningen ”Masterdrives service & underhåll” förbättrar felsökningskunskaperna och ger medarbetarna bättre möjlighet att själva snabbare hitta och återgärda eventuella fel.

Utbildning är färskvara – kunskap behöver repeteras.

– Det lönar sig att erbjuda personalen repetitionsutbildningar. De behöver hålla sig uppdaterade för att kunna ta hand om utrustningen och hantera eventuella stopp så snabbt som möjligt. Mindre stopptid för oss innebär lägre stilleståndskostnad och högre produktivitet.

Jan Nilsson är underhållsplanerare för elkraft på LKAB i Kiruna. Ansvarsområdet är högspänning i gruva och verk i Kiruna och Svappavaara samt även en del lågspänningsdrifter typ primärventilation och pumpkedja i gruva.

– Avstånden här uppe gör att det inte är så enkelt att bara beställa hit servicetekniker när något behöver åtgärdas akut. Därför behöver vi själva kunna åtgärda så mycket som möjligt, ibland med hjälp av experter via exempelvis telefon. Att driften går är viktigt.

Världens största underjordsgruva

Foto: Fredric Alm/Alm & ME.

Det är mycket som ska servas och underhållas. Malmförädlingsverk och gruvan i Kiruna innehåller till exempel cirka 1 000 högspänningsbrytare och cirka 700 transformatorer som bland annat ska göras brytarservice och provning på. 90–95 procent av allt service- och underhållsarbete på elkraftsområdet gör LKAB själva.

I den fyra kilometer långa gruvan finns totalt 26 stycken luftschakt från dagen ned till 1 365-metersnivån och i 16 av dessa sitter Simovert Masterdrives-frekvensomriktare från Siemens – vardera på 0,8 MW, en i varje schakt – som driver de gigantiska till- och frånluftsfläktarna för gruvorna.

– De har gått dygnet runt i över 20 år, berättar Jan Nilsson.

Repeterar kunskap

Lennart Holmer, produktspecialist på Siemens, och Jan Nilsson, underhållsplanerare för elkraft på LKAB.

För att fräscha upp kunskaperna går personalen repetitionsutbildningar.

– Det är viktigt för det förebyggande underhållet och för att kunna lösa eventuella problem snabbt så att vi minskar stillestånd. Personalen får öva sig i att hitta och lösa fel för att snabbare få igång produktionen, säger Jan Nilsson.

– På de företagsanpassade utbildningarna diskuterar vi kundens frågeställningar, behov och problem. Agendan är inte lika fast som på våra standardutbildningar, säger Lennart Holmer, produktspecialist på Siemens som på plats hos LKAB i Kiruna i våras höll hands-on-utbildningen ”Masterdrives service & underhåll”.

Utbildar kontinuerligt

Några av Siemens kompetenta medarbetare som håller utbildningar: Per Dahlqvist, Jonas Hammarstedt, Pär Danielsson, Fredrik Johansson, Fredrik Hänninen och Jonas Larsson.

Sedan några år tillbaka köper LKAB köper regelbundet utbildningar av Siemens.

– Den minskade stilleståndstiden vid akuta fel gör att vi tjänar på att låta personalen gå utbildningar. Vi blir inte experter men vi kan ibland själva och ibland med hjälp av Siemens experter via telefon lösa de flesta problemen så att vi kan komma igång med driften. Sedan blir ju arbetet roligare och mer utvecklande när man förstår och kan göra saker själv, säger Jan Nilsson.2017-09-27 | Author: Ann-Louise Lindmark, Siemens Automationsnytt