Snabbt projekt med Siemens automationsplattform när SSAB:s lok fick upphottad look

Tack vare automationsportalen TIA Portal gick projektet snabbare och smidigare än förväntat när SSAB:s gamla råjärnslok från 60-talet moderniserades med ny styrning.

Joakim Eriksson, fordonselektriker på SSAB, är nöjd med den uppgraderade styrningen som har gjort loken driftsäkrare och mer mjukgående.

Loken som transporterar hundratals ton 1 500-gradigt smält råjärn mellan masugn och stålverk på SSAB i Luleå fick ny look när lokstyrningen uppgraderades från Simatic S5 till Siemens nya TIA Portal med Simatic S7-1500 och förarplatserna byggdes om från gammaldags tågstyrning med ratt till modern joystickstyrning.

Projektet genomfördes av Midroc Automation, en Siemens Solution Partner, som även bytte allt manöverkablage i de tre loken.

Snabb engineering

Kent Åkerlund, kundansvarig och Solution Partner-ansvarig på Siemens, och Fredrik Larsson, chef för Lok & Spår på SSAB, i loket på väg in till masugnen.

Turnkeyprojektet genomfördes sommaren 2015. Uppdraget ficks i slutet av februari och den 1 juni stängdes masugnen och idrifttagningen startade. Den 17 augusti skulle allt fungera och vara godkänt av Transportstyrelsen.

– Alla regler som gäller för persontrafik gäller även för dessa lok som åker på räls med växelsystem och är bemannade. Därför fick en besiktningsman verifiera alla säkerhetsfunktioner, förklarar Robert Lundberg, då projektledare på Midroc Automation.

Trots den korta uppdragstiden klarades uppgiften galant – tack vare TIA Portal, den integrerade automationsportalen som skapar lösningar för smart industri genom digitalt arbetsflöde, integrerad utveckling och transparent drift.

Effektivt med färdiga funktioner

Loken transporterar 600 ton tunga järntorpeder, ”cigarrer” med 1 500-gradigt smält råjärn som ska bearbetas till stål, från masugnen till stålverket samt restprodukter – slaggskänk – till slaggtippen.

De färdiga funktionerna i TIA Portal gjorde att Midroc Automation kunde slutföra programmeringen och uppdraget så snabbt och effektivt.

– Jag trodde vi skulle behöva hela tiden men det gick snabbare än förväntat, säger Robert Lundberg.

Engineeringen fick göras om helt från början.

– Det gamla järnverket från 1940-talet och loken från 60-talet har byggts om i många omgångar. Det var ett hopkok som gav mycket detektivarbete. Men det gick fint ändå, säger Robert Lundberg stolt.

En korskopplingslåda med 400 plintar – kopplingspunkter – ersattes med 40 plintar.

– Tråddragningen minskades betydligt. Det gör det mycket lättare att hitta fel och minimerar tiden för stillestånd.

Diagnostik har lagts in i programmet och säkerhetsfunktioner läggs till.

– Flexibiliteten är stor. Det är jättelätt att bygga vidare och lägga till funktioner allteftersom.

Solution Partner

SSAB:s Joakim Eriksson, fordonselektriker, och Mikael Andersson, tekniker, i en moderniserad förarhytt med joystick som fungerar på samma sätt som radiostyrningen utifrån, vilket loken oftast körs med. Enhetlig och intuitiv arbetsmiljö minimerar risk för fel; nu är de tre loken likadana programmässigt och funktionsmässigt. Om något skulle hända med panelen är det bara att ta ur minneskortet från panelen och sätta dit en ny skärm.

I Siemens globala partnerprogram för systemintegratörer, Siemens Solution Partner, ingår certifierade företag med bra branschkunnande och stor kunskap i programmering och tillämpning av våra produkter och system. Partnerföretagen får utbildning och tillgång till Siemens hela nätverk och kompetens. Det garanterar att anläggningsägare som SSAB får en optimal automationslösning som ger en kostnadseffektiv investering genom hela anläggningens livscykel.

– Eftersom vi är en Solution Partner vet vi att vi får bra stöd från Siemens. Vi har hela Siemensorganisationen bakom oss, säger Jonas Bergmark, vd på Midroc Automation.

– Köper man ett projekt av en Solution Partner har man samma trygghet som när man handlar direkt av oss, säger Kent Åkerlund, kundansvarig och Solution Partner-ansvarig på Siemens.

– Eftersom våra killar och tjejer måste gå utbildningar och uppdatera sig för att vi ska få vara certifierade vet kunden att vi kan det vi håller på med, konstaterar Jonas Bergmark.

”Loken går jämnare och krånglar inte lika mycket. Om något blir fel har vi bättre överblick och kan se var felet är”, säger Erika Granskär, lokförare på SSAB.

Styrsystemet sköter momentstyrning och hastighetsreglering för fyra motorer. Pulsgivare sitter på varje hjulpar. Utväxlingen för varje hjulpar, som drivs av en elmotor och växellåda, är samma som för Stockholm Lokaltrafiks tunnelbanetåg. Är- och börvärden, larmer och diagnostik visas på skärmen. ”Felsökningen blir mycket lättare och stillestånden kortare. Du kan sätta fingret direkt på vad felet är”, säger Patrik Olesen, lokmekaniker.

Ett av råjärnsloken väntar vid inkörsporten till masugnen. Tomgångskörning har minimerats tack vare el- och luftmatning. Systemet är fortfarande igång en halvtimme efter att loket har stängts av med hjälp av UPS för att slippa kallstart. Snabbavstängning görs via panelen.

Hej då gamla Simatic S5-styrningen.

2017-05-04 | Author: Ann-Louise Lindmark, Siemens Automationsnytt