Lösningar för datacenter

Datacenter är kritiska miljöer för de flesta företag, oavsett om de körs i egen regi eller är outsourcade till annan aktör. Störningar i verksamheten kan få förödande konsekvenser och är i de flesta fall mycket kostsamma. Att hantera alla krav på tillgänglighet och säkerhet samtidigt som man vill uppnå en hög energieffektivitet för sitt datacenter är en stor utmaning.

Siemens har kompetensen och lösningarna för att kunna vara en betydande partner till er.
Våra integrerade lösningar och tjänster hjälper er att säkerställa tillgängligheten, automatisera anläggningen, öka effektiviteten samt höja säkerheten.

Datacenter som industri är en av världens största användare av el. Servrarna körs 24 timmar om dagen, sju dagar i veckan, året runt. På grund av den enorma tillväxten för sociala nätverk, internetanvändning, elektroniska banktjänster, papperslös lagring och moderna IT-tjänster som virtualisering och molntjänster, växer behovet av säkra, tillgängliga och energieffektiva datacenter ständigt.

I takt med globaliseringens effekter och kraven på efterlevnad av lokala bestämmelser så står företagen inför stora utmaningar när det gäller att se till deras datacenter förblir konkurrenskraftiga och produktiva. Det finns dessutom ett antal nyckelfaktorer som påverkar utformningen av datacentrens infrastruktur, däribland ökade säkerhetsnivåer, ökad krafttillgänglighet, säker drift samt minskning av energiförbrukningen och inverkan på miljön.

Som världens största elteknikföretag har Siemens en global portfölj med produkter och lösningar för datacenter och ingenjörsteam världen runt. Vi kan hjälpa dig med många aspekter av ditt datacenter, från planering, design av anläggning till teknik, driftsättning, fullständig dokumentation, utbildning och underhåll. Siemens har en bred portfölj och har även utvecklat särskild teknik och speciella lösningar för just datacenter.

Siemens portfölj för datacenter:

  • Kraftfördelning inom låg- & mellanspänning

  • Fastighetssautomation & energitjänster

  • Datacenter Infrastructure Management (DCIM)

  • Brandlarm-, evakuering- och släcksystem

  • Intrång- och passerkontroll