Digitaliseringens nya möjligheter inom verktygsmaskiner

Tillgången till digital information med modern it-struktur möjliggör produktivitetsförbättringar som inte har varit möjliga tidigare.

den 23 maj 2018

 

För att möjliggöra ökad produktivitet och ta hand om alla data inom produktionen måste nya strukturer utvecklas. Härmed kommer tre stora förändringar att ske:

  • Datoranvändning i molnet tillåter mer effektiv och ekonomisk användning av mjukvara i stor skala.

  • Big Data, processdata i realtid, kommer att kräva mer datorkraft nära tillverkningen.

  • Maskiner och annan utrustning kommer att bli uppkopplade IoT-enheter.

I februari hölls workshop på Siemens kontor i Skövde om digitaliseringens nya möjligheter inom verktygsmaskiner där några nya moduler presenterades.

 

Manage MyMachines

Med Manage MyMachines, en app i MindSphere, Siemens öppna operativsystem för IoT, kan du dra nytta av en transparent visning av maskinparken. Du kan visa kritisk maskininformation, maskinens status och maskinhistorik och använda dessa data för att öka tillgängligheten och effektiviteten hos verktygsmaskinerna.

 

Virtual Commissioning

Med hjälp av en digital tvilling av din kommande verktygsmaskin kan maskinfunktioner och NC-program testas innan maskinen är färdigbyggd. Eventuella avvikelser kan då upptäckas i tidigt skede och åtgärdas i god tid innan installation.


Håkan  Jungslätt 

 hakan.jungslatt@siemens.com