Smart industri- potential för Sverige

Sverige har byggt mycket av sitt välstånd på industrisektorns framgångar. Industrin kommer även i framtiden att ha en avgörande roll för exportintäkter, innovationer, forskning och jobbskapande. På Siemens jobbar vi dagligen med att utveckla lösningar som hjälper företag att bli effektivare, mer miljövänliga och att nyttja digitalisering och effektivare produktionsmetoder för att bättre möta konsumenternas ökande krav på skräddarsydda lösningar. Siemens koncept för nyindustrialisering med den digitala fabriken minskar tiden från idé till färdig produkt. Det vet vi.

Industrin betyder mycket för Sverige

Öka din produktivitet


Tillverkningssektorn i sig står för ungefär en femtedel av det samlade ekonomiska värde som produceras i Sverige. Industrin har också en unik ställning som motorn för export och innovation och spelar en avgörande roll för den långsiktiga samhällsutvecklingen i Sverige.

 Läs mer

Produktionen har minskat i Europa under 2000-talet, men samtidigt har produktiviteten ökat. Våra lösningar för digitalisering och automatisering gör våra kunder effektivare och snabbare att möta marknadens skiftande behov.

 Läs mer

Och om vi inte gör något?

Öka din konkurrenskraft


Här ser vi tre scenarier över den samhällsekonomiska vinst, respektive förlust som högre och lägre tillväxttakt inom svensk industri kan innebära.

 Läs mer om potentialen

Vi kan hjälpa dig att snabbare möta nya kundbehov. Med hjälp av intelligenta automatiseringslösningar och smart programvara stödjer vi dina idéer, planering och design, via prototyper till skräddarsydda lösningar.

 Visa mig

Framtidens produktion

Det handlar om att göra rätt saker - och att göra saker rätt.

Nya krav från marknaden, nya behov hos kunderna med krav på snabbare och mer flexibel tillverkning: Lösningen stavas smart teknik