Virituell planering ger en effektivare produktion

Industrin befinner sig i dag på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen. En grundläggande förutsättning för framtidens tillverkning är industriell mjukvara som länkar ihop den virtuella och den verkliga världen. Industriella mjukvarulösningar möjliggör en produktutveckling och en produktionsmiljö som är både effektiv och intelligent ansluten till nätverk.

Konstruktion

Snabba förändringar på marknaden och ökad produktkomplexitet kräver speciella lösningar. Med industriprogramvara från Siemens kan innovativa produkter tillverkas med kortare tid till lansering på marknaden – samtidigt som den höga kvaliteten bibehålls. Det gör att man inte längre behöver bygga dyra och arbetsintensiva prototyper.